Informacje

Zgłaszając się na pierwszą wizytę a Małopolskiej Porani Stomatologicznej należy mieć ze sobą dowód osobisty (lub inny dokument z nr PESEL) oraz zamieszczone poniżej dokumenty

Dokumenty do pobrania przed pierwszą wizytą w naszej poradni( proszę wydrukować i wypełnić ):

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA PACJENTA

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA PACJENTA NIEPEŁNOLETNIEGO

W przypadku pacjentów niepełnoletnich, które zgłaszają się do poradni z osobą pełnoletnią niebędącą opiekunem prawnym proszę wypełnić upoważnienie.


UPOWAŻNIANIE