Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

MAŁOPOLSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ RADIOWIZJOGRAF

 

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy(od1-01-2019 do31-12-2019.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 4,44

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Dodaj komentarz